Föreningens stadgar

Stadgarna är föreningens regler.


I stadgarna framgår juridiskt namn, tillhörigheter och säte. Stadgarna förklarar också föreningens syfte, mål och vad föreningen ska verka för.


Stadgarna innehåller också beslutsordning och vad medlem har för skyldigheter och rättigheter kopplat till sitt medlemskap.

Stadgar i pdf