Om Discgolf


Discgolf är en av världens snabbast växande sporter och fritidsaktiviteter. Det är en aktivitet som passar alla oavsett om man är gammal eller ung, man eller kvinna, om man spelar för motion eller för att bli bäst. Det är en sport där materialet man behöver inte kostar så mycket och de flesta banor i Sverige är gratis att spela!


Du behöver ingen omfattande utrustning för att börja spela discgolf, en bana och ett glatt humör! Många gillar att lyssna på musik eller en podcast när de spelar, men absolut roligast är att gå en runda med några kompisar! För att hitta banor att spela på rekommenderar vi www.discgolfbanor.se, det finns banor i hela landet!


Om du vet hur "vanlig" golf spelas, så är discgolf inte så annorlunda. Du spelar en bana bestående av ett flertal hål (oftast 9, 12 eller 18), där varje hål har en markering där du ska börja (utkastet), samt ett "mål" dit du ska nå (korgen). Du kastar ett kast i taget, där det föregående landar får du fortsätta med nästa.


Banor har en stor variation av hinder, beroende på var banan är anlagd. Vanligast är skogsbanor, där majoriteten av hindren består av träd och höjdskillnader. Men det finns även en hel del öppnare parkbanor, där vinden är mer påtaglig och speciella regler kan finnas för hålen.

HUR DU SPELAR DISCGOLF


GRUNDLÄGGANDE REGLER

Fairway ska vara fri från människor och djur innan du kastar.


Utkastordningen på hål 1 lottas.

På nästföljande hål kastar den som hade bästa resultat på föregående hål.


Utkast ska göras med den stödjande foten inom en zon om 3 meter bakom utkastmarkeringen (framkant på utkastplattan)


Efter att du släppt discen är det tillåtet att stiga över utkastmarkeringen.


Platsen för nästföljande kast sker från den kastade discens bakre del, där den stödjande foten placeras inom en zon om 30 cm rakt bakom discen.

Det är tillåtet att ha andra fotet utanför zonen, men inte närmare korgen.


Ansats är tillåten, så länge en fot sätts ned i zonen bakom discen.


Marken framför markeringen får beröras direkt efter det att discen har kastats.


Den spelare som är längst ifrån korgen kastar alltid först av säkerhetsskäl. 


Vid puttar (kast kortare än 10 meter från korgen) får man inte stiga över markeringen förrän full balans uppvisats.

En disc som hamnar OB (Out of Bounds) måste spelas från platsen där discen passerade OB-gränsen eller där en DZ (Drop zone) påvisas på hålet.


Man får plikta med ett kast. Vägar och vattendrag är exempel på vanliga OB:n. Dessa brukar vara markerade på hålskylten.


Trevligt bemötande är något vi förväntar oss av alla som tillhör klubben och även gästande spelare.


Rasism/sexism/mobbning och dylikt är ingenting föreningen tolererar eller står för.

Trivsamt på banan

Vett och etikett

Även om reglerna täcker det mesta, så finns det lite oskrivna regler som bör beaktas:


Visa respekt för din omgivning, både i form av andra spelare, andra människor, växter och djur.


Det är aldrig okej att knäcka grenar eller små träd för att de är i vägen eller för att du är arg.


Man pratar inte när någon annan är på väg att kasta. Detta gäller även om den som kastar inte är i ditt sällskap.


Det är okej att bli frustrerad, det är en del av sporten. Men låt det inte gå ut över din omgivning, håll det inom dig.


Undvik att röka då du spelar, åtminstone se till att inte andra behöver lida av röken. Under tävling är det ALDRIG tillåtet att röka.


Ta med burkar, fimpar och skräp bort från banan. Nedskräpning är aldrig okej, oavsett var man är. Nedskräpning på banan kan leda till avstängning på banan.


Låt snabbare grupper spela förbi din egen, när du är i en snabb grupp senare så kommer du uppskatta att bli omsläppt.


Hjälp varandra att hitta discarna, det finns inget tråkigare än att kasta bort sin favorit.


Det viktigaste är att ha kul, det är vad discgolf handlar om!

Om du inte har egna discar kan du inne hos bowlinghallen hyra discar för ditt nästa discgolfäventyr.